ادرس دفتر پخش✳️ بازار تهران.اول مسگرها.گذر لوتی صالح.پاساژ رویال.طبقه منفی یک. پلاک۱ - - - ۰۲۱۵۶۸۰۰۲۸۱////////////////////////////////////////////ادرس تولیدی** تهران . میدان قیام. خیابان دیانی. پلاک ۲۶. زنگ اول. ☎ ۰۲۱۳۳۵۰۵۶۴۱