قابل ذکر است تعویض و بازگشت لباس فقط به دلایل زیر انجام می گیرد.

جای پارگی یا زدگی روی محصول، در صورت تایید پشتبانی قابل تعویض خواهد بود

تعویض  بدلیل مطابقت نداشتن لباس با فاکتور ثبت شده

بعد از واریز مبلغ فاکتور کنسل کردن سفارش امکان پذیر نمی باشد 

لطفا به محصولات ثبت شده در فاکتور دقت کنید مرجوعی بعد از خروج از انبار و ارسال کار پذیرفته نمیشود

به هیچ عنوان کالا را بدون هماهنگی با بخش پشتیبانی ارسال نکنید